Заснемане абитуриентски бал Рали и Вили

Заснемане абитуриентски бал Ралица и Вилизара.
Денят е 24 май. Времето е страхотно. Абитуриентите тръпнат от вълнение. Ралица и Вилизара са обзети от положителни емоции.

Заснемане абитуриентски бал
абитуриентски бал